Ann Linde
Sveriges utrikesminister 2019–2022
Rysslands oprovocerade och fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 fick dramatiska konsekvenser för europeisk säkerhet, och för Sverige.

En säkerhetspolitisk iskyla svepte över Europa. Ryssland uteslöts ur ett antal viktiga samarbeten, inklusive Europarådet och Arktiska rådet. OSSE, där jag några månader tidigare själv lämnat ordförandeskapet, försattes i kris.

Som svensk utrikesminister ledde jag överläggningar med riksdagspartierna om konsekvenserna för svensk säkerhetspolitik. I maj skrev jag under en ansökan om svenskt medlemskap i Nato. I solidaritet med Ukraina sände Sverige för första gången sedan finska vinterkriget vapen till ett land i krig. Och vi snabbade ytterligare på den förstärkning av det svenska försvaret som regeringen tidigare beslutat.

Två år senare ligger iskylan kvar. Grymheten i den ryska krigföringen skrämmer, liksom Kremls fullständigt ansvarslösa skrammel med sina kärnvapen. Samtidigt imponeras vi alla av Ukrainas motståndskraft och det ukrainska folkets beslutsamhet – trots svåra umbäranden. Ukraina kämpar för frihet och mänsklig värdighet, och också för oss.

För oss alla finns det ett före och ett efter den 24 februari 2022.

För Ukraina blev skillnaden brutal. Krim och Donbas var redan tidigare offer för den ryska aggressionen, men i resten av landet rådde ändå ett slags fred och normalitet. Ett stort land i Europas mitt arbetade för att utvecklas, politiskt och ekonomiskt, med en tydlig vilja att stärka integrationen i Europa.

Människor levde liv som liknade livet i varje annat europeiskt land, med samma förhoppningar och farhågor, samma dagliga glädjeämnen och bekymmer. Allt detta förändrades, över en natt.

Just detta är ett genomgående tema i denna bok. Vi möter människor som hade liv som på alla sätt liknade våra. Men allt förändrades, plötsligt, av de kriminella beslut som fattades av Putin och hans hejdukar.

Miljoner ukrainare blev och är flyktingar – de allra flesta kvinnor, barn och män som inte längre är i vapenför ålder. I boken möter vi ukrainare som fått Sverige som tillflyktsort, ibland genom ett medvetet val men oftast av en tillfällighet.Vi hör deras berättelser om livet i Ukraina, före och efter.

Vi hör om livet i Sverige, om solidaritet och stöd, men också om det som är svårt. Även detta ska vi ta till oss och lära oss av.

Help in Change och andra organisationer gör ett viktigt arbete för att stödja ukrainare i Sverige. Att göra detta på ett generöst och vid behov långsiktigt sätt är en uppgift för hela det svenska samhället.

Viktigast av allt är förstås att vi är starka och uthålliga i vårt stöd till Ukraina – politiskt, ekonomiskt, militärt, och genom att upprätthålla vårt tryck på Ryssland, vars ledare en gång ska ställas till ansvar för det lidande de skapat och de förbrytelser som de begått.
I våra första möten med de ukrainska frihetskämparnas familjer har språket varit ett filter och ibland ett hinder. I denna bok är detta filter borta. På ett enkelt och lättsamt språk, kan du nu ta del av mångas berättelser. De talar till dig direkt på svenska och ukrainska och deras berättelser kommer att träffa dig rakt i hjärtat. Varje enskild berättelse i denna bok är viktig. Flera berättelser samlade ger många perspektiv och ökar din förståelse för hur människor upplever det mest fasansfulla som finns. Krig!

Med insikter och förståelse, så skapas lust att gå från att tycka synd om någon till att förstå dem och kanske vilja göra något för dem. Ur flera perspektiv är Sverige per idag ett av de svåraste länderna i Europa för de ukrainska krigsflyktingar att vistas i. Ukrainare vittnar om fina möten med invånarna och civilsamhället med en enorm hjälpvilja. Samtidigt har många hamnat i ett ekonomiskt, socialt och digitalt utanförskap och utan möjlighet till sjukvård. Det offentligas stöd har varit mycket sämre i Sverige än i de flesta andra europeiska länder. Det har bland annat visat sig i att över en tredjedel av de som sökt skydd här hade lämnat landet i slutet av 2023.

Många av oss anser att deras familjer utkämpar försvar av både vår världsordning och av vår fria värld, men ändå har vi accepterat att de levt och lever under stort armod långt under existensminimum. Regeringen hade enkelt kunnat och kan fatta ett budgetbeslut om höjd dagersättning men har aktivt valt att inte göra det. Att leva så länge under dessa förhållanden är mycket påfrestande och det psykiska lidandet är stort bland många. Förutom situationen här har de ju också de dagliga rapporterna från Ukraina och ovissheten om framtiden att hantera.

Vi har gemensamt en möjlighet att påverka hur de ukrainska frihetshjältarnas familjer skall kunna överleva i Sverige och deras framtid. Det är inte bara kriget som avgör detta utan även våra politiker och därmed du och jag. I ”det lilla” kan du stötta ukrainska grannar och donera till de organisationer som ihärdigt hjälper och stöttar. Men du kan också påverka mycket! Om inte opinionen trycker på för en ändring så betyder det också att vi förhåller oss passiva och bidrar till nuvarande situation.

Denna bok är viktig på så många sätt. Den är ett nutidsdokument av en pågående situation och ger oss möjlighet att öka vår förståelse för det som just nu händer. Den förståelsen kan vi direkt omvandla i handling och därmed påverka hur livsödena och berättelserna fortsätter. Vi är mitt i bokens berättelser, som knyter vårt folk och våra nationer närmare varandra. 

Boken är viktig även för de som själva upplevt invasionen och flykten. Jag är norskfödd och i vår familj är våra föräldrars och släktens krigsupplevelser levande och ofta ett samtalsämne. Det är på många sätt berikande. Att känna igen sig i andras berättelser kan ha en helande kraft. Framställan på två språk gör den unikt tillgänglig även för de som inte flytt Ukraina. På så sätt kan den öka förståelsen för de flyendes val och deras öden. Denna förståelse blir viktigt när det fria Ukraina skall återuppbyggas av gemensamma krafter. Då behöver landet enas och både de som stannade kvar och de som flydde behöver ha förståelse för varandras beslut. Nu och i framtida generationer.

Läs boken och använd gärna din nyvunna kunskap för att påverka berättelsernas fortsättningar.

Tack alla ni som delat era berättelser. Tack för att vi får ta del av ditt liv! Tack för vad ni och era anhöriga gör för vår värld!

Okuvliga: 15 berättelser från ukrainare som flytt kriget och hamnat i Sverige

Förbeställ boken
Ann Linde
Sveriges utrikesminister 2019–2022
Rysslands oprovocerade och fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 fick dramatiska konsekvenser för europeisk säkerhet, och för Sverige.En säkerhetspolitisk iskyla svepte över Europa. Ryssland uteslöts ur ett antal viktiga samarbeten, inklusive Europarådet och Arktiska rådet. OSSE, där jag några månader tidigare själv lämnat ordförandeskapet, försattes i kris.
Läs mer
I våra första möten med de ukrainska frihetskämparnas familjer har språket varit ett filter och ibland ett hinder. I denna bok är detta filter borta. På ett enkelt och lättsamt språk, kan du nu ta del av mångas berättelser. De talar till dig direkt på svenska och ukrainska och deras berättelser kommer att träffa dig rakt i hjärtat. Varje enskild berättelse i denna bok är viktig. Flera berättelser samlade ger många perspektiv och ökar din förståelse för hur människor upplever det mest fasansfulla som finns. Krig!
Läs mer

Ukrainska direktivflyktingar behöver ditt stöd!


Ukrainare möter hinder dagligen på grund av avsaknad av personnummer och den låga dagersättningen. Dessutom är deras status i Sverige oklar och de vet inte om de får stanna efter mars 2025 när massflyktsdirektivet upphör att gälla.

Du kan bidra till att förbättra villkoren för ukrainska flyktingar i Sverige:

Okuvliga: 15 berättelser från ukrainare som flytt kriget och hamnat i Sverige

1

Maria A

Sitt eget livs regissör

Maria är utbildad skådespelerska och regissör och känner stark smärta i samband med det elände…
Läs mer

2

Julia S-V

Ta vara på ditt inre ljus

Julia ägnar hela sitt liv åt sin son som är en talangfull ung sångare. När hon flydde från kriget tog hon enbart med sig barnen och…
Läs mer

3

Tetiana D

Modig och stark

Tetiana flyttade till Sverige för att föra sin tonårsdotter i säkerhet. Kvar blev hennes vuxna dotter, man, föräldrar och katt. Tetiana hade en framgångsrik karriär inom…
Läs mer

4

Tamara B

Kriget hjälpte mig att tro på mig själv

Tamara är en av de personer som aldrig ger upp. Kanske är det för att hennes barndom och ungdomsår inte var de lättaste…
Läs mer

5

Valeria S

Att återfå kontrollen

Valeria hade precis avslutat sina universitetsstudier när den fullskaliga invasionen inleddes. Innan dess hade hon…
Läs mer

6

Julia M

På jakt efter frihet

Enligt Julia själv var hon en lättsam människa innan kriget kom ifatt henne. Först kunde hon inte ens ta in att det var krig. Den 24 februari…
Läs mer

7

Inna P

Mamma som inte fått unna sig tårar

Inna räddade hela sin stora familj från kriget. Var och ett av hennes fem barn sysslar med musik, varför…
Läs mer

8

Danil B

Att behöva bli vuxen i förtid

Danil var i en osäker ålder när kriget kom in i hans liv. Han befann sig mellan tonåren och vuxendomen…
Läs mer

9

Kateryna D

Saknad efter hemlandet

Kateryna hade ett vanligt och lugnt liv i Pavlohrad, en stad i östra Ukraina. De starka familjebanden var hennes stöd i de svåraste ögonblicken. Att tvingas…
Läs mer

10

Jurij B

En livsbejakande sjöman

Före kriget hann Jurij uppfylla den dröm som många män i Ukraina har: att få se sina barn växa upp, att plantera ett träd, …
Läs mer

11

Oksana H

En övning i karaktär

Före kriget hade Oksana en framgångsrik karriär som personlig tränare och organiserade träningsresor till …
Läs mer

12

Inna M

Den okuvliga

Inna är en människa som hade kunnat leda vilken verksamhet som helst, för hon har en okuvlig vilja. Tre gånger träffades hennes lägenhet av raketeld…
Läs mer

13

Vladyslava K

Flickan med katten

Vladyslava, “Vlada” har en stark personlighet. Det råder inga tvivel om att hon med lätthet kunnat studera, göra karriär, hitta kärleken och bilda familj…
Läs mer

14

Tetiana S

Att lära sig leva utan en plan

Tetiana är från Slovjansk, en stad som ockuperades i flera månader redan 2014 men sedan befriades av Ukrainas försvar. Tetiana…
Läs mer

15

Viktoria E

Att återvända till Sverige var som att hitta tillbaka till sig själv

Detta är andra gången Viktoria flytt till Sverige. Den första var när Rysslands krig mot Ukraina påbörjades 2014. Då lyckades hon…
Läs mer

Okuvliga: 15 berättelser från ukrainare som flytt kriget och hamnat i Sverige

Förbeställ boken